I havegolf spilles efter The R&A med nogle få undtagelser.

§1 Der må kun benyttes putters.

§2 Der findes kun en måde at droppe på i havegolf.

         Stk 1 Der droppes altid tilbage af samme linje hvoraf bolden forlod          spilleområdet.

         Stk 2 Der må maximalt droppes en halv køllelængde fra det sted, hvor bolden er          kommet til hvile.

         Stk 3 Alle drop placeres af spilleren.

                  Stk 3.1 I havegolf lades bolden ikke falde til jorden.

§2 Banestørrelsen er normalt på 9 huller, men 18 hullers baner kan også godkendes til turneringsbrug.

         stk. 1 En bane har ikke nødvendigvis 9 individuelle huller, men skal have 9          forskellige kombinationer af    teesteder og huller. Fx  3 tees x 3 huller.

§3 Der spilles ofte med særlige lokale regler. Disse godkendes af DHgU sammen med selve banen.