Dansk Havegolf Union er den styrende organisation for de danske havegolfbaner og –spillere.

Unionen er ligeledes ansvarlig for den officielle danske version af havegolfreglerne og for den officielle danske havegolfrangliste.

DHgU er medlem af WGGA (World Garden Golf Association), som bl.a. arbejder for, at gøre havegolf til olympisk disciplin.

DHgU kører for tiden med minimumsbemanding, hvilket gør at henvendelser ikke altid besvares øjeblikkeligt. Der må med andre ord forventes en vis responstid.

Latest update 030618